หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Epic Games Launcher and Uplay linking issue

คำถาม:

I cannot link my Ubisoft and Epic Games accounts. What can I do?

คำตอบ:


If you encounter any issues when trying to link your accounts, please try the following steps:
- cancel the linking attempt in the Epic Games Launcher
- try to clear your browser cache and cookies 
- try temporarily disabling any browser extension or add-ons that might interfere with the process, such ad blockers or elements that can prevent the execution of scripts.

If this doesn't work, we would suggest alternatively to try using the incognito mode of your browser.

If you have any other questions, please don't hesitate to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร